Legater


Dansk Rhinologisk Selskab

Danish Rhinologic Society

LEGATER

REJSELEGAT


Dansk Rhinologisk Selskab uddeler 1 rejselegat på 5.000 kr til yngre læger med interesse indenfor rhinologi.Ansøgning til formanden:


Henrik Bredahl

Overlæge

Øre-næse-halskirurgisk Afdeling

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

2100 København Ø

Henrik.Bredahl.Sørensen@regionh.dk

Mobil 26240804Regler for rejsestipendiet:


Beløbsramme:

 • 5.000 kr


Ansøgeren skal:

 • På rejsens tidspunkt være ansat under FAYL-overenskomst.
 • Forpligte sig til at fremlægge resultatet af rejsen ved et indlæg på næste årsmøde


Ansøgningen skal:

 • Angive formål med den planlagte rejse.
 • Vedlægges et budget for rejsen.

 


Rejseformål skal være:

 • Aktiv kongresdeltagelse med fremlægning af rhinologiske emner
 • Deltagelse i rhinologisk relevant kursus
 • Klinisk visit

 

Rejsemål skal være:

 • Uden for Danmarks grænser.


 

Bedømmelse og udvælgelse:


 • Foretages af rhinologisk forenings bestyrelse
 • Accepterede ansøgninger meddeles under formandens beretning ved ordinær generalforsamling.
 • Accepterede ansøgere får direkte, skriftlig besked.
 • Bestyrelsen kan undlade at uddele stipendiet.

 


Ansøgningsfrist og annoncering:


Fire uger før Årsmødets 1. dag.

 

 Ansøgninger behandles af bestyrelsen én gang årligt før rhinologisk selskabs forårsmøde.


KONTAKT OS