Indmeldelse

Dansk Rhinologisk Selskab

Danish Rhinologic Society

AKTUELTDe korte kliniske retningslinjer er nu blevet  opdateret og findes på det vanlige sted på hjemmesiden

Indmeldelse

Indmeldelse i selskabet sker ved at følge det viste link til lægeforeningen på læger.dk:
      Ansøgning om medlemskab