Årsmøder

Dansk Rhinologisk Selskab

Danish Rhinologic Society

AKTUELTDe korte kliniske retningslinjer er nu blevet  opdateret og findes på det vanlige sted på hjemmesiden

Årsmøder

Årsmøde 2015

Årsmødet er blevet afholdt på Hotel Hesselet, Nyborg, 26. og 27. marts 2015

Årsmøde 2014

Årsmødet blev afholdt på Hesselet Hotel, Nyborg, den 13. - 14. marts 2014

Årsmøde 2013

Årsmødet blev afholdt på Hesselet Hotel, Nyborg, den 2. - 3. maj 2013 

Årsmøde 2012

Årsmødet blev afholdt på Hesselet Hotel, Nyborg, den 10. og 11. maj 2012

Årsmøde 2011

Årsmødet er blevet afholdt på Hotel Hesselet, Nyborg, 26. og 27. maj 2011

Årsmøde 2010

Årsmødet er blevet afholdt på Hotel Hesselet, Nyborg, 20. og 21. maj 2010

Udstillere ved Årsmødet 2020

Årsmøde 2016

Årsmødet er blevet afholdt på Hesselet Hotel, Nyborg, den 14. - 15. april 2016Årsmøde 2019

 

Årsmødet blev afholdt på Hesselet Hotel, Nyborg, 21. - 22. marts 2019


Årsmøde 2017

Årsmødet  blev afholdt på Hesselet Hotel, Nyborg, den 23. - 24. marts 2017


Årsmøde 2018

Årsmødet  blev afholdt på Hesselet Hotel, Nyborg, den 22. - 23. marts 2018

 


Temaet for mødet er ansigtssmerter, frakturer og allergologi i ØNH samt et spændende foredrag om placebo. Det foreløbige program kan downloades her:

 

- Forløbigt program

 

Der er fortsat åbne pladser til programmet under korte indlæg som ikke behøver at være om årets aktuelle emne. Kontakt venligt et bestyrelsesmedlem hvis du ønsker at bidrage.

 

 

Pris

 

Prisen for årsmødet er kr. 1.900, hvis pengene er indgået på vores konto inden fristens udløb 1. marts. Ved indbetaling herefter betales den fulde pris for opholdet på Hesselet ca. kr. 3.800.

 

Deltagelse i dagsarrangementet uden festmiddag og uden overnatning er 600 kr., uanset om deltagelsen omfatter 1 eller 2 dage.

 

 

Tilmelding

 

Tilmelding sker ved indbetaling til kasserer Kristian Bruun Petersen

 

Lægernes pensionsbank regnr. 6771 kontonr. 6065550.

 

Husk at anføre navn og arbejdsplads under tekst til modtager.

 

Tilmeldingsfrist 1. oktober 2020. Efter denne frist kan man fortsat tilmeldes, men prisen er som nævnt væsentlig højere og værelset kan ved pladsmangel evt. være på Nyborg Strand i stedet.

 

 

Generalforsamling

 

Eventuelle forslag til dagsorden kan stiles til formanden, senest 2 uger

før mødet. Dagsorden og forslag vil blive udsendt 1 uge før mødet.

 

- Dagsorden Generalforsamling

 

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Dansk Rhinologisk Selskab

 

P.gr.a. Coronavirus situationen har Årsmødet været udsat.


Det afholdes i stedet den 


26. - 27. oktober2020 

 


Datoer for fremtidige Årsmøder

 

 

 

 


Referater kan findes her